Coil whine

Oplever du underlige skrattende lyde fra din Windows computer?

Det kan muligvis være “Coil whine”, forsaget af Advance Configuration and Power Interface (ACPI) C-state. ACPI C2-state og C3-state kan kobles fra, ved at indsætte en registreringsnøgle.

En mulig løsning følger her. Start en terminal (tryk på start, tast CMD, tryk enter)
Indsæt følgende:
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
genstart PC’en.

Vil du fjerne ovenstående, indsætter du istedet følgende i en terminal:
reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f

 

 

 

 

 

 

 

Redigering af registreringsdatabasen er på eget ansvar. Søg professionel hjælp hvis du er usikker på hvordan det fungerer.